Dom za starije i nemoćne osobe
SVETI NIKOLA

Gajeva 10
49000 Krapina
Telefon : 049/371-580,049/371-583
049/370-214
Fax : 049/371-776
GSM : 098/351-219

Email : ustanova.dom.sveti.nikola@kr.t-com.hr

picture

 

DOGAĐANJA I NAJAVE

Naše osoblje:

- socijalni radnik
- radni terapeut
- fizioterapeut, 3
- glavna med. sestra, 1
- medicinske sestre, 7
- njegovateljice, 10
- i ostalo tehničko osoblje, ukupno 44 djelatnika

Naša veličina:

- broj ležaja: 129
- broj jednokrevetnih apartmana: 2
- broj dvokrevetnih apartmana: 53
- broj trokrevetnih apartmana:7


Pisma i pjesme naših Štićenika

Novinski članci o Domu za starije i nemoćne "SVETI NIKOLA"

Događanja i najave u Domu "SVETI NIKOLA"

NAŠE USLUGE


USLUGE:

Primjeren smještaj, opća zdravstvena njega, fizikalna terapija, održavanje čistoće i higijene, prehrana, pranje rublja, organiziranje slobodnog vremena osnovne su zadaće Doma.

1. OPĆA ZDRAVSTVENA NJEGA:
- usluge zdravstvene njege sa stručnim osobljem kroz 24 sata.
- liječnički obilazak 2 puta tjedno i po potrebi korisnika
- specijalistički pregledi u obližnjem Domu zdravlja

2. PREHRANA
- u Domu se dnevno spremaju 3 obroka (od juhe do deserta) i 2 međuobroka.
- prehrana je prilagođena prema vrsti bolesti i mogućnostima konzumiranja hrane:
- dijetalna prehrana
- dijabetička
- pasirana
- kašasta
- sonda

3. SOCIO-TERAPIJSKI RAD S KORISNICIMA:
- individualni terapijski rad
- grupni terapijski rad sa korisnicima u okviru grupne terapijske zajednice jednom tjedno

4. FIZIKALNA TERAPIJA KORISNIKA:
- grupna medicinska gimnastika pokretnih korisnika te vježbanje na spravama u dvorani, a kroz ljeto na terasi doma
- pasivne vježbe korisnika u krevetu – aktivno potpomognute
- dizanje korisnika iz kreveta u kolica
- ručna (manualna medicinska) masaža
- šetnja teže pokretnih korisnika uz pomoć hodalice i terapeuta
- masaža korisnika uz korištenje masažera
- za vrijeme ljetnih mjeseci vodimo korisnike u dvorište te prakticiramo šetnje parkom i insistiramo na tome da se korisnici što više kreću (pokretni, teško pokretni, nepokretni)


5. RADNO-OKUPACIONA TERAPIJA – koja obuhvaća radne, okupacione te kulturno-zabavne aktivnosti

a) RADNE:
- održavanje čistoće i urednosti dvorišta i terase doma
- održavanje i briga o cvjetnim nasadima kao i sama sadnja cvijeća
- sudjelovanje korisnika u održavanju zelenih površina u dvorištu doma

b) OKUPACIONE:
- pjevački zbor „Veseli seniori“
- grupa korisnica u izradi ručnih radova (stolnjaci, pokrivači, ukrasni jastuci, ukrasne salvete, gobleni i sl.)
- suradnja i aktivno sudjelovanje sa udrugom „Vezilja“ iz Krapine
- kreativna radionica; izrada raznih ukrasa i predmeta (ovisno o prigodi)
- pjesnička grupa u kojoj je korisnicima omogućeno pjesničko i pismeno izražavanje
- ovisno o znanju i sposobnosti mogućnost šivanja na šivaćoj mašini kako za potrebe Doma, tako i za osobne potrebe
- sportska grupa: provođenje slobodnog vremena uz razne društvene igre (kartanje, domino, monopoly i sl.)

c) KULTURNO-ZABAVNE AKTIVNOSTI:
- mala biblioteka u domu pruža usluge posuđivanja knjiga te nesmetanog posvećivanja djelu
- jednom mjesečno proslava rođendana
- posjete priredbama, koncertima, predstavama, izložbama izvan Doma
- izleti
- posjeta djece iz vrtića, te srednjih škola
- posjete svetištima
- samostalna izložba korisnika ručnih radova
- obilježavanje svih većih blagdana i važnih datuma ( Uskrs, Dan doma „Sv. Nikola“, Božić, Dan obitelji, Dan starijih osoba, itd.)
- sudjelovanje na izložbi pisanica u Galeriji grada Krapine
- posjeta kulturnih društava, zborova, kazališnih glumaca
- uz to težimo zadovoljenju duhovnih potreba štićenika pa organiziramo svetu misu i ispovijed jednom mjesečno, a obavezno za sve veće vjerske blagdane

Nastojimo da se korisnici što kvalitetnije i u što kraćem roku adaptiraju i prihvate novu životnu sredinu te se tako trudimo olakšati im i uljepšati svaki dan proveden u Domu; ne samo preko stručnog terapijskog rada, nego i preko jako važne socijalne i humanitarne komponente: međuljudske solidarnosti po kojoj se svaki naš korisnik osjeća dobrodošlim i prihvaćenim, a njihovo zadovoljstvo najveće je priznanje djelatnicima Doma.